Wonderfour
Case_ Vårdfokus

Redaktionellt lyft på nya Vårdfokus

Ny look, nya redaktionella möjligheter, snabbare laddning och en mer lättjobbad administration gav resultat direkt. Två veckor efter lansering ökade nya digitala tidningen Vårdfokus sina sidvisningar med 50%.

Uppdrag_

Webbplats + Nyhetsbrev + Migrering

Omfattning_

Strategi / Design / Teknik

Beställare_

Vårdförbundet

Vårdfokus är en medlemstidning för Vårdförbundet. Målgruppen är legitimerade sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. Redaktionen kände sig begränsad av funktionaliteten som Epi-server medgav, samtidigt som det fanns behov att göra en fullständig redesign av den digitala utgåvan. Det uppdraget anförtrodde Vårdförbundet oss på Wonderfour.

Tillsammans med Vårdfokus redaktion tog vi fram en strategi för nya Vårdfokus. Överst på listan låg utökade möjligheter för att hantera det redaktionella innehållet, en förbättrad läsupplevelse för användaren samt att byta plattform från Epi-server till WordPress.

Bred kompetens kring redaktionella plattformar och lyhördhet för redaktionens önskemål och behov

På Wonderfour har vi en lång historik av att designa, koda och underhålla redaktionella webbplattformar. Webbtidningar, magasin och webbplatser med mycket redaktionellt och kurerat innehåll. Vi vet vad en redaktion efterfrågar i form av funktionalitet samtidigt som vi också kan ge en sannare bild av tidsåtgången för migreringar av befintligt innehåll till en ny plattform. Samtidigt har vi alltid besökaren – läsaren – i fokus. Det tillsammans med Vårdfokus djupa förståelse för den journalistik de bedriver och för sin målgrupp låg till grund för det strategiska arbetet.

Lyckad migrering, utbildning och lansering

Att migrera 31 000 artiklar från Epi-servermiljö till WordPress och MySQL krävde att vi på Wonderfour fick skapa nya automatiserade skript. Utbildning av en stor redaktion skedde helt digitalt, då Covid-19 gjorde att vi inte kunde träffas fysiskt. Trots detta skedde lanseringen felfritt och på utsatt datum. En bedrift av alla inblandade.

Positiva resultat direkt

Redan två veckor efter lansering talar siffrorna sitt tydliga språk. Jämfört med månaden innan lansering ökade sidvisningar med 50%. Antal sessioner ökade med 25%. Avvisningsfrekvensen sjönk med 12%. Generell sessionslängd ökade med 33%. Sidvisningar per session ökade med 20%.

”Jag och redaktionen vill tacka er varmt för vår nya sajt som vi alla tycker är jättesnygg! Fantastiskt också så snabbt den kom upp i morse…  Vi är hursomhelst supernöjda.”
– Michelle Wahrolén, Chefredaktör Vårdfokus

Fokus på den mobila vyn – där läsarna finns
webbtidning tidningen Vårdfokus
Läsupplevelsen i fokus. Ny typografi, nya bildformat och nya redaktionella verktyg för att skapa mer läsvärda artiklar.
Tidningen Vårdfokus digital webbtidning
Ny färgskala ger modernare och tydligare tidningskänsla. Wonderfour tog fram en ny version av logotypen för att bättre passa den digitala miljön.

För den tekniskt intresserade – migrering och import av 31 000 artiklar

Arbetet med importen av materialet från gamla Vårdfokus.se påbörjades direkt när projektstarten inleddes. Alltså innan möten hade genomförts tillsammans med kunden eller skisser tagits fram för den nya webbplatsen. Detta för att spara kalenderveckor i projektet – samt för att kunden skulle kunna avgöra hur mycket tid som de då ville lägga på utveckling av själva webbplatsen när väl arbetet med importen var färdig.

I fallet med Vårdfokus.se så låg deras tidigare webbplats i Episerver.

Vi började med att analysera de tabeller som fanns i Microsoft SQL Server och exporterade de som vi kom fram till att vi behövde.

Eftersom ett flertal av dessa tabeller var väldigt stora så fick vi dela upp export-filerna i upp till 40 separata delar. Därefter översätta all MS SQL-kod i dessa filer till MySQL för att kunna importera alla data till den tilltänkta MySQL servern.

Nu när all data bytt datbas så började konverteringsarbetet på riktigt.

För varje steg i denna process så programmerades funktionalitet så att processen dels kunde automatiseras i den första fasens olika delar – men också för att detta skulle kunna återanvändas vid den slutliga importen (mer om det nedan).

En annan viktig anledning till detta var av resursmässig natur då vissa av databasfrågorna som gjordes för att konvertera innehåll enbart kunde göras på upp till 20 artiklar åt gången.

Totalt så importerades över 31 000 artiklar från Episerver till WordPress

Förutom själva artiklarna så importerades all användbar metadata vid olika delar processen – detta för att delar av det importerade materialet kräver att andra delar av materialet redan finns på plats.

Ett par exempel på vad som importerades

 • Artiklar (rubrik, ingress och brödtext)
 • Dokument samt metadata om dessa i form av bildtexter, copyrightinformation m.m. Cirka 14 000 bilder, dokument och andra filer importerades.
 • Faktarutor
 • Författare / Användare
 • Taxonomier ( Kategorier och Taggar )

Ett par exempel på anpassningar som gjordes med innehållet

 • Bilder i brödtexter ersattes av de skalade versioner i WordPress-format av de importerade bilderna som vi tog fram för varje bild.
  Detta gjordes för att säkerställa att gamla artiklar i stort sett ser exakt likadana ut som nya artiklar. Pixelstorlekar på dessa bilder ändrades också för att förbättra sidladdning.
  Att redigera en importerad artikel blir som att den var skriven i WordPress.
 • Faktarutor lades till som en egen innehållstyp och placerades därefter in i artiklarnas brödtext. Redaktionen kan därmed återanvända faktarutor från Episerver.
 • Alla interna sökvägar till artiklar inuti brödtexter ersattes med de länkar som artiklarna fått i WordPress.

Två x import = Succé

Efter att webbplatsens nya funktionalitet och design var färdigställd så skedde utbildningar med alla på redaktionen i vår testmiljö som då bestod av de importerade artiklarna som vi då importerat ett par månader tidigare.
Detta har flera fördelar – dels kan redaktionen se sin webbplats fylld med sitt material – men även det faktum att man enklare, med fler ögon, kan upptäcka fel.

Cirka en vecka innan lansering så rensades databasen och webbservern och importen gjordes om igen från början. Detta av i huvudsak två anledningar.

 1. De felaktigheter som upptäcktes under första importen kunde åtgärdas.
 2. För att säkerställa att så få artiklar som möjligt behöver läggas in manuellt i efterhand så är det bra att ha så kort ledtid som möjligt mellan export och lansering.

Eftersom mycket av funktionaliteten som krävdes för importen hade programmerats fram under processens gång och alla manuella steg som behövde göras var nedskrivna så kunde denna sista import i utvecklingstimmar hållas till ett minimum.

Summan av kardemumman

 • En smidig lansering med minimalt med efterarbete i form av åtgärder för brutna länkar, efterimportering etc.
 • Bibehållen trafikmängd från sökmotorer och sociala medier.
 • Möjlighet till direkt mätning och analys av webbplatsen – utan att hänsyn behöver tas till bortfall av trafik från exempelvis sökmotorer.

 

Uppdrag_

Webbplats + Nyhetsbrev + Migrering

Omfattning_

Strategi / Design / Teknik

Plattform_

WordPress

Beställare_

Vårdförbundet

Till er tjänst
Är vi rätt digital byrå för er? Kontakta Lena Fischer, Head of New Business, så tar vi reda på det.

+46 70 710 83 43
lena@wonderfour.se
Digitala insikter
Tankar, inspiration & insikter från oss på digitala byrån Wonderfour som med ojämna mellanrum droppar rakt ner i din mailbox.
CASE_

Söker du en digitalbyrå med design thinking? med agilt dna? med teknisk spets?

Då kan du sluta leta nu. Kontakta Lena Fischer, Head of New Business hos oss på digitalbyrån Wonderfour i Stockholm.

lena@wonderfour.se

+46 70 710 83 43

Bli kontaktad

Tack!

Vi kommer höra av oss till er så snart vi kan.
👍
hej!
Jag godkänner att ni sparar mina kontaktuppgifter.