Wonderfour

Insikt_ 2021.01.04

Svenskarna och internet 2020 på två minuter

Svenskarna och internet 2020 på två minuter

Digitaliseringens år. På nästan samtliga punkter har coronaåret 2020 påverkat vår konsumtion av digitala tjänster och plattformar. Hemarbete med videomöten, e-handel från apotek, ökad användning av sociala medier och playtjänsterna som gick om linjär tv. Vi har djupdykt i Internetstiftelsens årliga undersökning Svenskarna och internet och hittat mycket spännande, om än inte så förvånande, data.

Bra att arbeta hemifrån

Andelen som arbetar från hemmet har tiofaldigats under 2020 och en klar majoritet av de som arbetar hemifrån ser det som en positiv upplevelse. De flesta vill fortsätta arbeta hemifrån även i framtiden, i alla fall under delar av sin arbetstid.

De äldre har tagit det digitala klivet

Bland äldre syns en klar ökning i användandet av digitala tjänster. Videosamtal, e-handel, sociala medier och digitala vårdtjänster ökar tydligt. Samtidigt är de äldre överlag positiva till digitaliseringens möjligheter och känner sig mer sociala av den ökade skärmtiden.

sociala medier

Digitala medietjänster växer

Playtjänster har till slut gått om traditionell linjär tv. Även bland de äldre använder många strömmande videotjänster. Bland hela gruppen internetanvändare har playtittandet ökat med 8 procentenheter och ligger nu på 89%.

Traditionell tv, radio och papperstidningar minskade tydligt 2020. Digitala dagstidningar ligger oförändrat på 80% av internetanvändarna.

43% av internetanvändarna prenumererar på en pappers och/eller digital dagstidning. Endast 10% prenumererar på enbart papperstidning, och 15% på enbart digital tidning.

68% av internetanvändarna lyssnar på poddar. Det är en rejäl ökning med hela 13 procentenheter.

Sociala medier fortsätter öka

En stor del av ökningen sker i den äldre befolkningsgruppen. Generellt ökade användningen av sociala medier med 7 procentenheter sedan 2019. Störst ökning såg Instagram med hela 12 procentenheter.

Facebook används av 81%.
Ökning med fem procentenheter.
58% använder Facebook dagligen.

Instagram används av 71%.
Ökning med tolv procentenheter.
50% använder Instagram dagligen.

Snapchat används av 42%.
Ökning med sex procentenheter.
22% använder Snapchat dagligen.

LinkedIn används av 37%.
Ökning med sex procentenheter.
5% använder LinkedIn dagligen.

Pinterest används av 32%.
Ökning med fyra procentenheter.
3% använder Pinterest dagligen.

Twitter används av 24%.
Ökning med tre procentenheter.
7% använder Twitter dagligen.

TikTok används av 14%.
Ökning med fem procentenheter.
6% använder TikTok dagligen.

YouTube är populäraste digitala plattformen

Om inte söktjänsten räknas in så är YouTube den digitala destination som drar flest användare. Hela 91% av internetanvändarna använder YouTube. I kategorin studerande är den siffran otroliga 99%. 31% av användarna ser dagligen på YouTube.

Året då nästan alla e-handlade

Hela 87% av alla internetanvändarna e-handlade någon gång under 2020. 24% uppgav att de e-handlat ”i högre utsträckning än tidigare”. Den grupp som e-handlat mest är de arbetande, där 92% handlat via nätet. Den största andelen nya e-shoppare hittas bland pensionärerna och särskilt då i den äldsta gruppen 76+. Kvinnor är annars en mer frekvent grupp nätshoppare än män.

Digitala samtal och möten

Facebook Messenger fortsätter att vara den populäraste samtals- och kommunikationstjänsten. 80% av internetanvändarna använder Messenger, klart mer än WhatsApp och de äldres favorit Skype.

För videosamtal är Microsoft Teams störst med 34% av användarna, följt av Zoom på 30% och Google Meet på 16%.

————–

Att 2020 varit ett extremt år är nog alla överens om. Men det digitala användandet lär inte stanna av under 2021, och med fortsatt osäkerhet gällande pandemin och fortsatt hemarbete för många så lär vi säkert se e-handel, sociala medier och digitala plattformar som vinnare även när vi summerar 2021.

————–

Svenskarna och internet 2020 är baserad på två mätningar, en i Q1 2020 och en i Q3 2020. Rapporten är som helhet representativ på kön, ålder och geografi. 

Läs hela undersökningen här Svenskarna och internet 2020

Till er tjänst
Är vi rätt digital byrå för er? Kontakta Lena Fischer, Head of New Business, så tar vi reda på det.

+46 70 710 83 43
lena@wonderfour.se
Digitala insikter
Tankar, inspiration & insikter från oss på digitala byrån Wonderfour som med ojämna mellanrum droppar rakt ner i din mailbox.
CASE_

Söker du en digitalbyrå med design thinking? med agilt dna? med teknisk spets?

Då kan du sluta leta nu. Kontakta Lena Fischer, Head of New Business hos oss på digitalbyrån Wonderfour i Stockholm.

lena@wonderfour.se

+46 70 710 83 43

Bli kontaktad

Tack!

Vi kommer höra av oss till er så snart vi kan.
👍
hej!
Jag godkänner att ni sparar mina kontaktuppgifter.